Kashi,Varanasi,Beneras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online Prasad

Bhajans

 

MERO LALA JHULE PALNA
Mero lala jhule palna, nit hole jhota dijo
Nit hole jhota dijo Mero Kanha.....
Mathura me yako janam liyo hai Gokul me jhule palna, nit hole jhota dijo
Kahe ko yako bano hai palno Kahe ke laage phoolna, nit hole jhota dijo
Ratan jarhit yako bano hai palno Resham ke laage phoolna, nit hole jhota dijo
Chandra sakhi bhaj baal Krsna chabi Chirjivo yeh Lalna, nit hole jhota dijo

JAI HO KRSNA KANHAYI KI

JAI JAI SHIV SHANKAR
Jai Jai Shiv Shankar Maheshwarm,
Jai Shambhu Digambar Bhuteshwarm
Pashupati Tripurari Gangadharm,
Triyambakam Uma Praneshwarm
Jai Jai Shiv Shankar Maheshwarm,
Jai Shambhu Digambar Bhuteshwarm
Om Namah Shivaya x2 Om Namah Shivaya x2
Jai Jai Shiv Shankar Maheshwarm,
Jai Shambhu Digambar Bhuteshwarm

Shashi Shekharam Mund Maheshwarm,
Kailash Vihari Kapaleshwarm

Neelkanth Kandarp Lokeshwarm,
Aashutosham Prabhu Baal Chandram Dharm

OM NAMAH SHIVAYA

OM TRIYAMBAKAM YAJAAMAHE
SUGANDHIM PUSHTIWARDANAM
URUVA RUKUMEEV VANDANAAN
MRITYOR MOKSHIYA MAMRITAAT

OM NAMAH SHIVAYA

Next ...

Our Featured Links:
| Home | Contact Us | Sitemap |
Copyright (c) All rights reserved / Designed by Indweb Internet Solutions